AID-ICU for patienter

AID-ICU forsøget undersøgte effekten af haloperidol (et antipsykotikum) mod placebo (saltvand) til behandling af kritisk syge voksne patienter med delirium. Delirium er den kliniske præsentation af akut hjerne dysfunktion, som er karakteriseret ved en akut ændring i opmærksomhed, bevidsthed og kognition. Tilstanden ses hyppigt blandt patienter indlagt på intensiv afdelingen.

Resultater

  • Vi undersøgte effekten af haloperidol med placebo på antal dage i live udenfor hospital, dødelighed, hospitalsindlæggelse, antal dage i live uden delirium eller koma, antal dage i live uden respirator, alvorlige bivirkninger til haloperidol, brug af nød-medicin. Disse effektmål blev vurderet 90 dage efter inklusion i forsøget.
  • Vi fandt at haloperidol var et sikkert stof at anvende og at det muligvis har positive effekter ved at øge overlevelsen.
  • Et år efter randomisering undersøgte vi effekten på langtidsdødelighed, livskvalitet, kognitiv og fysisk funktion. Disse resultater er ved at blive opgjort.

Resultaterne af AID-ICU forsøget har bidraget med vigtig information om effekten af haloperidol når det anvendes til behandling af delirium blandt kritisk syge patienterog har ført til en ændret behandling af denne tilstand på intensive afdelinger i både Danmark og udlandet. Hovedresultaterne af studiet er publiceret i 2 separate publikationer som er opstillet nedenfor. Resultater af 1 års opfølgning vil blive tilgængelige så snart de i offentligt tilgængelige.

Publikationer


Sponsor for forsøget

MD, Lone Musaeus Poulsen
Zealand University Hospital, Køge
lmp@regionsjaelland.dkOverview of Recruitment