AID-ICU for Patienter

Omhandler en undersøgelse af den medicinske behandling af den konfuse tilstand på intensiv (intensiv delirium). Man sammenligner aktivt medicin med placebo (saltvand), da det ønskes undersøgt om medicinen gavner eller skader patienter.


Tidsplan


Forsøgsansvarlig

Overlæge Lone Musaeus Poulsen
Sjællands Universitetshospital, Køge
lmp@regionsjaelland.dk


Oversigt over rekruttering