CLASSIC for Patienter

Forsøget sammenlignede to tilgange til intravenøs væskebehandling til septisk shock (blodforgiftningsschock); restriktiv behandling (mindre væske) og standard behandling
(mere væske).

Septisk shock er et livstruende respons fra kroppen på en infektion, karakteriseret ved svigt af kredsløbet og livsvigtige organer. Intravenøse væsker (væske givet i drop) gives for at forbedre kredsløbet og er en vigtig del af behandlingen, men der er sparsom viden om det bedste volumen.

Resultater

  • Vi undersøgte effekterne af en restriktiv versus standard tilgang til intravenøse væsker på død, alvorlige bivirkninger, alvorlige behandlingsreaktioner, dage i live uden organunderstøttende behandling og dage i live udenfor hospital til dag 90, og død, livskvalitet og kognitiv funktion efter 1 år.
  • Resultaterne viste, at de to tilgange var lige gode.

Publikationer


Forsøgsansvarlig

Professor, overlæge, Anders Perner
Rigshospitalet, København
anders.perner@regionh.dk


Nyttige Dokumenter


Oversigt over rekruttering