COVID STEROID 2 information til patienter

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-covid-steroid-2_skacc8aret-150x150-1.png

COVID STEROID 2 forsøget undersøgte effekten af en højere (12 mg) sammenlignet med lavere (6 mg) dosis dexamethason (binyrebarkhormon) til patienter med COVID-19 og svær iltmangel.

Resultater

  • Vi undersøgte effekten af en højere dosis binyrebarkhormon på antallet af dage i live uden livsunderstøttende behandling, dage i live uden for hospital, dødelighed og alvorlige bivirkninger ved opfølgning efter 90-dage samt dødelighed og helbredsrelateret livskvalitet ved opfølgning efter 180 dage.
  • Resultaterne viste, at den højere dosis binyrebarkhormon sandsynligvis var bedre end den lave.

Ovenstående resultater har bidraget med vigtig viden indenfor binyrebarkhormonbehandling ved COVID-19 til gavn for fremtidige patienter verden over. Hovedresultaterne er udgivet i to separate artikler oplistet herunder.

Publikationer


Sponsor for forsøget

Professor, overlæge, Anders Perner
Københavns Universitetshospital – Rigshospitalet
anders.perner@regionh.dk