COVID STEROID information til patienter

COVID STEROID forsøget undersøgte effekten af binyrebarkhormon sammenlignet med placebo (saltvand) til patienter med COVID-19 og svær iltmangel.

Resultater

  • Forsøget blev afsluttet før tid, da resultaterne fra et andet forsøg viste en gavnlig effekt af binyrebarkhormon til indlagte med COVID-19.
  • Vi var ikke i stand til at give estimater for de gavnlige eller skadelige effekter af binyrebarkhormon grundet det lave antal inkluderede patienter i forsøget.

Forsøgets resultater har sammen med resultaterne fra de øvrige forsøg på binyrebarkhormon vist, at binyrebarkhormon er gavnligt til indlagte patienter med COVID-19. Dette har gavnet fremtidige patienter verden over. Hovedresultaterne er udgivet i to separate artikler oplistet herunder.

Publikationer


Forsøgets sponsor

Overlæge, Professor, Anders Perner
Københavns Universitetshospital – Rigshospitalet
anders.perner@regionh.dk