Danish P(h)D Network

Danish PhD and post.doc.’s Network Group

CRIC host a PhD and post.doc. network group – (P(h)D Network Group) – for researchers within care and treatment of patients from intensive care units. If you would like to join in please contact CRIC office.

News

Date: April 24, 2017

Danish: GCP-enhedernes vejledning til rapportering af forsøgets resultater i EudraCT

http://www.gcp-enhed.dk/fokus/afslutningafforsoeget/rapporteringafforsoegetsresultatertilmyndighederne/

Date: January 6, 2017

Danish: Samtykkeerklæringer – nye regler og nye fortolkninger

Der er kommet en ny fortolkning af de nye regler og en vejledning som du kan finde her.

Date: September 29, 2016

Danish: Samtykkeerklæringer – nye regler

Der er kommet nye regler vedrørende samtykkeerklæringer, og SUP-ICU teamet har været til møde med Lægemiddelstyrelsen og Videnskabsetisk komite omkring fortolkningen af de nye regler for patienter på de intensive afdelinger. Der foreligger et gensidigt godkendt referat af mødet, der kan rekvireres ved at kontakte CRIC (contact@cric.nu).