HOT-ICU for Patienter

This image has an empty alt attribute; its file name is trial-logos-2.png

Omhandler en undersøgelse af iltbehandling til den intensive patient med vejrtrækningsproblemer. Når lungerne svigter, har man behov for ilttilskud. I studiet sammenlignes en liberal behandling med ilt (den normale praksis) med en mere restriktiv behandling med ilt.


Tidsplan


Forsøgsansvarlig

Professor, overlæge, Bodil Steen Rasmussen
Aalborg Universitetshospital
bodil.steen.rasmussen@rn.dk


Oversigt over rekruttering