HOT-ICU for Patienter

This image has an empty alt attribute; its file name is trial-logos-2.png

Vi undersøgte om målrettet iltbehandling til et lavere niveau end vores standard iltbehandling førte til en lavere dødelighed hos intensive patienter med akut lungesvigt.

  • Vi fandt ingen forskel i overlevelse mellem de to iltbehandlinger.
  • Vi fandt ingen forskel i behov for respiratorbehandling, dialyse eller kredsløbsunderstøttende medicin mellem de to iltbehandlinger.
  • Vi fandt ingen forskel hyppighed af alvorlige kliniske hændelser mellem de to iltbehandlinger.

Studiet har bidraget med væsentlig og vigtig viden om målrettet iltbehandling på intensiv afdeling til patienter med akut lungesvigt, hvor iltindholdet i blodet er lavt. Resultaterne er offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift The New England Journal of Medicine. Følg linket for at læse artiklen.


Tidsplan


Forsøgsansvarlig

Professor, overlæge, Bodil Steen Rasmussen
Aalborg Universitetshospital
bodil.steen.rasmussen@rn.dk


Oversigt over rekruttering