patient AID-ICU

Forskningsprojektet, AID-ICU

– omhandler en undersøgelse af den medicinske behandling af den konfuse tilstand på intensiv (intensiv delirium). Man sammenligner aktivt medicin med placebo (saltvand), da det ønskes undersøgt om medicinen gavner eller skader patienter.

Du kan læse mere om forsøget i deltagerinformation om forsøget (klik her).

 

Tidsplan:

Forsøget startede i juni 2018 og forventes afsluttet juni 2020. Det endelige resultat af forsøget forventes færdigt i efteråret 2020. Der er 1 års opfølgning af alle forsøgsdeltageres livskvalitet og for nogen kognitiv status. Resultatet af 1-års opfølgningen forventes færdigt sommeren 2021.

 

Forsøgsansvarlig er:

Overlæge Lone Musaeus Poulsen fra Sjællands Universitetshospital, Køge

E-mail: lmp@regionsjaelland.dk