patient classic

Forskningsprojektet, CLASSIC

– omhandler væskebehandlingen til patienter med blodforgiftningschok på intensiv afdeling. Her sammenlignes hverdagens praksis (standardbehandling) versus restriktiv væskebehandling for at undersøge, hvilken væskebehandling, der er mest gavnlig for den kritisk syge patient.

Du kan læse mere om forsøget i deltagerinformationen (klik her).

Tidsplan:

Forsøget startede i november 2018 og forventes afsluttet november 2020. Det endelige resultat af forsøget forventes færdigt i foråret 2021. Der er 1 års opfølgning af alle forsøgsdeltagere, hvor du bliver ringet op og spurgt til din livskvalitet og kognitive status. Resultatet af 1-års opfølgningen forventes færdigt sommeren 2021.

 

Forsøgsansvarlig er:

Professor, overlæge Anders Perner fra Rigshospitalet, København

E-mail: anders.perner@regionh.dk