Patient CRIC

Hvem er Centre for Research in Intensive Care (CRIC)?

CRIC er en dansk etableret organisation for forskning indenfor intensiv terapi, der kan bringe ny og brugbar viden ud til hele verden. CRIC blev etableret i 2015.

CRICs samarbejde er bredt ud i Europa. Op til 12 lande i Europa er med i vores forsøg. CRIC er sammensat af samarbejdspartnere med forskellig faglig baggrund for at højne kvaliteten bag forsøgene.

CRIC eksisterer på baggrund af en stor fondsbevilling fra Innovationsfonden.