patient hot-icu

Forskningsprojektet, HOT-ICU

– omhandler en undersøgelse af iltbehandling til den intensive patient med vejrtrækningsproblemer. Når lungerne svigter, har man behov for ilttilskud. I studiet sammenlignes en liberal behandling med ilt (den normale praksis) med en mere restriktiv behandling med ilt.

Du kan læse mere om forsøget i deltagerinformationen om forsøget (klik her).

 

Tidsplan:

Forsøget startede i juni 2017 og forventes afsluttet november 2020. Det endelige resultat af forsøget forventes færdigt i foråret 2021. Der er 1 års opfølgning af alle forsøgsdeltagere, hvor du bliver ringet op og spurgt til din livskvalitet. Resultatet af 1-års opfølgningen forventes færdigt i efteråret 2021.

 

Forsøgsansvarlig er:

Professor, overlæge Bodil Steen Rasmussen fra Aalborg Universitetshospital

E-mail: bodil.steen.rasmussen@rn.dk