SUP-ICU Information til patienter og pårørende/information to patients and relatives

Resumé af forsøg/Resumé of trial

Publikation af resultater/publication of results:

New England Journal of Medicine

 

Samtykke erklæringer/Informed consent

 

Rapporterede hændelser/Reported events